Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Anna Szeląg-Adamczyk

Kancelaria Komornicza nr III


Wierzyciel jest osobą, z którą wiąże dłużnika świadczenie pieniężne, które należy zwrócić - z odsetkami i innymi naliczonymi opłatami, jeśli takie wynikają z postanowień zawartej umowy. Wierzycielem może być osoba prywatna, jak i bank, SKOK, instytucja pożyczkowa bądź inny przedsięiorca (osoba prawna). Zawsze wtedy, gdy nie uregulujemy płatności za usługi, albo nie zwrócimy o czasie pożyczki lub kredytu, wierzyciel ma prawo naliczyć odsetki karne i udać się do Sądu celem wyegzekwowania spełnienia świadczenia wynikającego z przyjętego uprzednio zobowiązania.

W celu przeprowadzenia sprawnej i skutecznej egzekucji dysponujemy dostępem do następujących narzędzi:

- Elektroniczne Postępowanie Upominawcze EPU - nr ID 897
- mpe.currenda.pl - Monitor Postępowania Egzekucyjnego
- OGNIVO - system wymiany informacji o rachunkach bankowych
- Cepik - dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
- eKW - elektroniczne księgi wieczyste
- GEOportal - narzędzie umożliwiające identyfikację nieruchomości